Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 25/01/2009

†Γρηγορίου του Θεολόγου. Πουπλίου, Μαρή, Απολλώ, Καστίνου, Δημητρίου των οσίων. Αυξεντίου ιερομάρτυρος. Μεδούλης μάρτυρος και της συνοδείας αυτής

«'Αλλο πράγμα είναι να πιστεύη τις εις τον Θεόν και άλλο να γνωρίζη Αυτόν»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης