Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 30/01/2009

†ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. Ιππολύτου Ρώμης. Κενσουρίνου, Σαβίνου, Χρυσής, Μαξίμου, Ερκουλίου, Βενερίου, Φήλιξ, Στυρακίου, Μηνά, Κομόδου, Ερμή, Μαύρου, Ευσεβίου, Ρουστικού, Μοναγρίου, Αμανδίνου, Ολυμπίνου, Κύπρου, Αρχελάου, Θεοδώρου του εκ Μυτιλήνης, Χρυσής των μαρτύρων

Οι τρεις Ιεράρχες....
... νικώντας την ειδωλολατρεία ανήγαγαν την πίστη του Χριστού από θρησκεία του τελετουργικού και της υποδούλωσης στο αρχικό της ύψος την Αποκάλυψη και την Ελευθερία
.... νικώντας τον Αρειανισμό διέσωσαν την Εκκλησία από τον ηθικισμό και διατράνωσαν την ορθοδοξία ως τρόπο ζωής θεάρεστο και αρμόζοντα
..... πληρώνοντας την φιλοσοφία διασκέδασαν κάθε αφηρημένη ιδέα περί Θεού και μας μίλησαν για την Σάρκωση του Θείου Λόγου.
...... θεολογώντας για το Πρόσωπο λάμπρυναν τον άνθρωπο ως μέλος σώματος Χριστού.
..... την έννοια της αλληλεγγύης και της αγάπης από κενό κήρυγμα την ανύψωσαν σε έμπρακτη διακονία.
..... διακρίνοντας τα υποστατικά ιδιώματα από την μία ουσία στην αγία Τριάδα απήλαξαν δια παντός την ανθρώπινη σκέψη από τερατικές παραστάσεις του Θεού.
..... διακρίνοντας την άκτιστη ουσία από τις ενέργειες του Θεού προσέφεραν όχι μόνο στην εκκλησία ή την θεολογία αλλά και σε αυτή την οικουμένη, γιατί την ιστορική πορεία του ανθρώπου απήλλαξαν από τον φόβο της απουσίας του Θεού και την έστρεψαν από τον Άδη της αμφιβολίας ή του πανθεϊσμού στον ουρανό της χάρης και της θέωσης...

«Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία»
Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ