Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

το μήνυμα της ημέρας 28/01/2009

Εφραίμ του Σύρου. Ισαάκ του Σύρου. Παλαδίου, Χάριτος, Ιακώβου των οσίων

«Πολλοί αγαπούν να αναγινώσκουν σοβαρά βιβλία, και τούτον είναι καλόν, αλλ’ ανωτέρα πάντων είναι η προσευχή»
'Αγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης