Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα π. Εφραίμ-Σκήτης Αγίου Ανδρέα ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα π. Εφραίμ-Σκήτης Αγίου Ανδρέα ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ο χρόνος της ζωής ημών παρέρχεται ολοταχώς, ως ποταμός ορμητικός. Τα έτη διαδέχονται το ένα το άλλο ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και ημείς τι ποιούμεν; ού δυνάμεθα αγοράσαι χρόνον εν τω κόσμω τούτω. Μακάριος ο άνθρωπος και τρισμακάριος εστί όστις αποταμιεύει το χρήμα του χρόνου εις την ουράνιον αποθήκη του Χριστού μας, εις την Βασιλεία των Ουρανών. Πατέρες και αδελφοί μου ηγαπημένοι:Έτη ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ να χαρίση εις ημάς τους αμαρτωλούς ο Χριστός μας. Τα έτη ημών ας είναι παρά του Τριαδικού Θεού μας, ευλογημένα, ειρηνικά και μεστά ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, αμήν.