Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

απο το Αγιο Ορος

Athos

...σήμερα έχουμε προσθέσει χρόνια στη ζωή μας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια μας...