Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

H Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Καλαμαριά Θεσσαλονίκης)

Metamorfosis